Elevaktiva arbetsformer i NO
 
 

I grundskolans tidigare åldrar är det många lärare som idag inte känner sig väl förberedda att undervisa i NO! Därför erbjuder vi här en studiedag i hur man på olika sätt kan möta elever med olika förkunskaper och med formativa metoder stödja deras kunskapsutveckling i NO. Denna dag kan vara en start där lärarna sedan förhoppningsvis känner ett behov av ytterligare kompetensutveckling. Lärarna får här själva pröva elevaktiva arbetsformer som de sedan själva direkt kan använda i det egna klassrummet. Alla övningar är kopplade till styrdokumenten.

Kontakta oss så kan vi anpassa programmet utifrån era önskemål!