Att lära sig saker på ett andraspråk är inte detsamma som att göra det på sitt modersmål. Att undervisa elever med annat modersmål än svenska ställer särskilda krav på lärarens kunskaper, inte minst i naturvetenskapen.

Vi kan erbjuda studiedagar för lärare i matematik och/eller naturvetenskap, där deltagarna presenteras för grunderna i ett språkutvecklande arbetssätt inriktat på matematik, naturvetenskap eller en kombination av dessa.

Kontakta studierektor Auli Arvola Orlander, auli.arvola.orlander@mnd.su.se så kan vi anpassa programmet utifrån era önskemål!