Foto: Kerstin Larsson
 

För er som vill utveckla utomhusundervisningen i skolans närmiljö kan vi erbjuda studiedag/ar. Här får lärarna själva pröva olika elevaktiva arbetsformer som tydligt är kopplade till kursplanens mål. Genom konkret undervisning underlättas inlärning av olika matematiska begrepp. Lärarna får själva vara med och göra övningarna vilket underlättar när de sedan själva ska pröva med sina elever. Väljer man en dag får man pröva övningarna och väljer man fler dagar kan man även ha ett erfarenhetsutbyte kring vad som gick bra och vilka ev. svårigheter man stötte på.

 

Kontakta studierektor Susanne Ekström, susanne.ekstrom@mnd.su.se så kan vi anpassa programmet utifrån era önskemål!