Program & kurser

Sen anmälan – kurser & program vid MND

Från den 13 juni så kan du göra en sen anmälan till vissa kurser och program.


Program som öppnar för sen anmälan:

Kurser som öppnar för sen anmälan:

Våra utbildningar

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik utbildar lärare inom ämnena matematik, biologi, fysik och kemi från förskola till gymnasiet. Institutionen har även magister-, master- och forskarutbildning samt genomför uppdragsutbildningar inom lärarlyftet.

 

Program & kurser:

 

 

Ola hittade sitt drömjobb