Program & kurser

Sen anmälan till program & kurser vid MND

Från 14 december 2018 kan du göra en sen anmälan till vissa av våra kurser och program som erbjuds tillVT-2019:

Våra utbildningar

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik utbildar lärare inom ämnena matematik, biologi, fysik och kemi från förskola till gymnasiet. Institutionen erbjuder även fristående kurser, magister-, master- och forskarutbildning samt genomför uppdragsutbildningar inom lärarlyftet.

 

Program & kurser:

 

 

Ola hittade sitt drömjobb