Utöver grundläggande behörighetskrav ska du uppfylla särskilda behörighetskrav.


Särskild behörighet

De särskilda behörighetskraven för grundlärarprogrammet 4-6 med profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning är följande:

 • Engelska B/Engelska 6,
 • Matematik B/Matematik 2a eller 2b eller 2c,
 • Naturkunskap A/Naturkunskap 1b alt 1a1 + 1a2
 • Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2.
 • Svenskt teckenspråk 1/Teckenspråk för döva A eller teckenspråksfärdighet på minst B1-nivå enligt GERS (Områdesbehörighet 6B eller A6b)

Allmänt om grundläggande och särskild behörighet kan du läsa om här:

Teckenspråksfärdighet som särskilt behörighetskrav

Till det här programmet är teckenspråksfärdighet ett av de särskilda behörighetskraven. Det uppfyller du om du har gymnasieexamen i Svenskt teckenspråk 1 eller Teckenspråk för döva A. Saknar du formell examen i Svenskt teckenspråk eller Teckenspråk för döva A kan du ansöka om prövning av reell kompetens.

Läs mer om reell kompetens här:


Den gemensamma europeiska referensramen för språk, GERS

För att kunna beskriva och jämföra språkfärdigheter inom främmande språk har Europarådet utarbetat en referensram som gemensam grund. På engelska heter referensramen Common European Framework of Reference for language, CEFR. Referensramen omfattar språkanvändning i sin helhet med hänsyn mot språkens kulturella kontext. Den beskriver språkfärdighet i förståelse, produktion och interaktion på nivåer från A1 (nybörjare) till C2 (avancerad språkanvändare). Institutionen European Centre for Modern Languages of the Council of Europe , ECML, har anpassat referensramen efter teckenspråkets villkor.

Läs mer om ECML teckenspråk här:

Den gemensamma europeiska referensramen för teckenspråk består av sex nivåer, från A1 (nybörjare) till C2 (avancerad språkanvändare), åtta kategorier av kompetens och sammanlagt 36 beskrivningar inom kategorierna.

Läs mer om den gemensamma europeiska referensramen för teckenspråk här:
(Klicka först på en nivå, välj sedan en kompetens. Då kommer en meny med beskrivningar. Varje beskrivning är både på engelska och med internationella tecken.)

 

Prövning av reell kompetens i teckenspråkfärdighet

Den gemensamma europeiska referensramen för teckenspråk utgör grund för bedömning av teckenspråksfärdighet i svenskt teckenspråk för antagning till grundlärarprogrammet 4-6 med profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning. För att uppfylla behörighetskrav ska du ha teckenspråksfärdighet som motsvarar minst B1-nivå enligt referensramen. Bedömningen utgår från svenskt teckenspråk även om beskrivningarna är på engelska och med internationella tecken. Den allmänna beskrivningen av B1-nivån lyder så här:

Can understand the main points when clear, standard language [which for sign language users may be a locally used variation] is used and the topics are familiar matters regularly encountered in work, school, leisure, etc. Can deal with most situations likely to arise where the sign language is used. Can produce simple connected text on topics, which are familiar, or of personal interest. Can describe experiences and events, dreams, hopes and ambitions and briefly give reasons and explanations for opinions and plans.

 (Ur Common Reference Levels: Global Scale for Sign Languages)

Se även:

Sammanställning av beskrivningarna inom B1-nivån:


Prövning av reell kompetens i teckenspråksfärdighet sker genom intervju på Stockholms universitet. Efter sista anmälningsdag, 16 april, kontaktas du som sökt om reell kompetens i teckenspråk för bokning av intervju. Därför är det viktigt att du lämnar aktuell e-postadress och mobilnummer när du ansöker om reell kompetens.

Intervjun tar cirka 10-15 minuter och kommer att videofilmas för bedömning. Filmerna raderas när bedömningen är klar. Resultatet meddelas till antagningen som sammanställer uppfyllda behörighetskrav och beslutar för antagning till programmet.
 

Reell kompetens, steg för steg:

 1. Anmäl dig som vanligt till programmet på antagning.se
 2. Viktigt att du anger i anmälan om du kommer att komplettera betyg m.m. senast sista kompletteringsdag, den 21 juni.
 3. Saknar du gymnasiebetyg i Svenskt teckenspråk 1 eller Teckenspråk för döva A ska du söka om reell kompetens senast sista anmälningsdag, den 16 april.
 4. Följ instruktionerna för ansökan om reell kompetens.
 5. Se till att lämna aktuell e-postadress och mobilnummer.
 6. Efter den 16 april kontaktas du för bokning av intervju.
 7. Intervjun, som tar cirka 10-15 minuter, sker på Stockholms universitet.
 8. Resultatet skickas till antagningen som sammanställer uppfyllda behörighetskrav.
 9. Antagningsbesked skickas den 12 juli.