Studiegång

Studiegång

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning, 240 hp

Programmet omfattar 240 högskolepoäng (hp) vilket innebär heltidsstudier under 4 år.  Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) är programansvarig institution.

I programmet fördelas de 240 hp enligt nedan:

  • Matematik 30 hp,
  • Svenska 30 hp,
  • Engelska 30 hp,
  • Valbart ämne/ämnesområde 30 hp (naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen, bild eller idrott & hälsa).
  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hp
  • Utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp
  • Självständigt arbete 15 hp på grundnivå (GN)
  • Självständigt arbete 15 hp på avancerad nivå (AN)

Särskilda seminarier och föreläsningar med fokus på döva och hörselskadade elevers lärande, teckenspråkig tvåspråkighet, ämnesundervisning med teckenspråkigt tvåspråkigt perspektiv ges i samband med ovanstående kurser.


Programstruktur

 

 

Information om:

Termin 1

Här hittar du information om kurser, kurkoder, antal högskolepoäng samt datum för hösten 2018: Termin 1

Termin 2

Här hittar du information om kurser, kurkoder, antal högskolepoäng samt datum för våren 2019 (OBS! VT-2019 publiceras 2019-01-01): Termin 2

Bokmärk och dela Tipsa

Studievägledare

Elvira Bergquist
E-post: studievagledning@mnd.su.se

Kristina Norhammar
Telefon: 08-1207 6482
E-post: studievagledning@mnd.su.se

Behörighet

Grundläggande behörighet samt
särskild behörighet:

Engelska B,
Matematik B
Naturkunskap A
Samhällskunskap A
Svenskt teckenspråk 1 eller motsvarande