1. Hur ansöker jag till KPU?

Du ansöker på kurser och program och länkas sedan vidare till antagning.se. Om du inte har sökt utbildning via antagning.se tidigare behöver du skapa ett konto.


2. Hur väljer jag vilka undervisningsämnen jag vill bli prövad i?


Undervisningsämnen

Dina undervisningsämnen/ditt undervisningsämne väljer du på antagning.se när du ansöker till utbildningen. Du bockar för de ämnen du vill att vi behörighetsgranskar dig i.

OBS! Efter att ansökan stängt kan du inte ändra undervisningsämne.


3. Är jag garanterad plats på utbildningen om jag uppfyller behörighetskraven?

Nej, tyvärr kan vi inte garantera någon plats eftersom det kan blir fler behöriga sökande än antal platser vi har. I det fallet görs ett urval enligt nedan.

Urvalskriterier

Platserna på programmet fördelas genom ett seriellt urval, det vill säga platserna går till en urvalsgrupp i taget.

  1. Forskarutbildade sökande som är behöriga i två ämnen (minst 90 hp + 60 hp) eller tre ämnen för 7-9 (minst 90 hp + 45 hp + 45 hp) samt två ämnen för gymnasieskolan (minst 120 hp + 90 hp).
  2. Sökande som är behöriga i två ämnen (minst 90 hp + 60 hp) eller tre ämnen för 7-9 (minst 90 hp + 45 hp + 45 hp) samt två ämnen för gymnasieskolan (minst 120 hp + 90 hp).
  3. Forskarutbildade sökande som är behöriga i ett ämne, det vill säga 90 hp för 7-9 och 120 hp för gymnasieskolan.
  4. Sökande som är behöriga i ett ämne, det vill säga 90 hp för 7-9 och 120 hp för gymnasieskolan.


4. Kan jag få en förhandsbedömning av om jag är behörig eller ej?

Vi gör inga förhandsbedömningar. När du söker till programmet kommer en fullständig behörighetsbedömning göras av antagningen. Se särskild behörighet

Komihåg att ladda upp/skicka in dina meriter på antagning.se.

OBS! Du behöver även visa att du har grundläggande behörighet: Engelska 6/(B) och Svenska 3/(B) eller Svenska som andraspråk 3/(B) ska ingå.

Se även andra sätt att få behörighet:


5. Jag undrar hur utbildningens kurser är upplagda, hur schema ser ut osv?

Det ser lite olika ut eftersom man läser kurser på olika institutioner. Här kan du se studiegången för programmet och vid de flesta kurser finns det en länk till kurshemsida.
 

6. Jag har frågor om tillgodoräknande, studieplanering, studieuppehåll eller hur det fungerar om man som student behöver särskilt pedagogiskt stöd.

Då kan du kontakta vår studievägledning www.mnd.su.se/studievagledning
För särskilt pedagogiskt stöd kontakta en samordnare  på Studentavdelningen:
särskilt pedagogiskt stöd


7. Hur fungerar det med VFU-placering?

Efter att du registrerats på VFU-kurs av institutionen i början av terminen sker en matchning i VFU-portalen. Matchningen utgår från restid och var det finns platstillgång för din inriktning. För att du ska få en så bra placering som möjligt i förhållande till där du bor är det viktigt att du loggar in på mina sidor och uppdaterar din tillfälliga adress, om du bor någon annanstans än din folkbokföringsadress. Se mer här: Vanliga frågor om VFU
 
Du kan läsa mer om Kompletterande pedagogisk utbildning på mnd.su.se/kpu