Rullande schema för valbara kurser (preliminärt)

 

Termin Naturvetenskapsämnenas didaktik Matematikämnets didaktik
HT19
HT21
osv.

- Betygssättning och bedömning i skolans naturvetenskapliga ämnen, 7.5 hp, UM8025

- Kvantitativa metoder i didaktisk forskning, 7.5 hp, UM8005

- Sociala perspektiv i matematikdidaktisk forskning, 7.5 hp, UM7022

- Kvantitativa metoder i didaktisk forskning, 7.5 hp, UM8005
VT20
VT22
osv.

- Undervisning i naturvetenskap utifrån samhällsvetenskapliga frågeställningar och hållbar utveckling, 7.5 hp, UM7124

- Diskursanalys i matematik och naturvetenskapsämnenas didaktik, 7.5 hp, UM8008

- Bedömning och betygssättning i matematik, 7.5 hp, UM7103

 - Diskursanalys i matematik och naturvetenskapsämnenas didaktik, 7.5 hp, UM8008

HT18
HT20
osv.

- Undervisning och lärande i matematik och naturvetenskap i flerspråkiga klasser, 7.5 hp, UM8006

- Aktionsforskning: Lärande, utveckling och organisatorisk aktionsforskning, 15 hp, UM8037

- Undervisning och lärande i matematik och naturvetenskap i flerspråkiga klasser, 7.5 hp, UM8006

- Aktionsforskning: Lärande, utveckling och organisatorisk aktionsforskning, 15 hp, UM8037
VT19
VT21
osv.

- Undervisning och lärande i naturvetenskap i år F-6, 7.5 hp, UM7034

- Laborativa inslag i undervisning i naturvetenskap, 7.5 hp,  UM8039

- Matematikämnets didaktik för åldrarna 3-8 år, 7.5 hp,  UM7035 Ges för sista gången VT19, ny variant kommer VT21

- Matematikämnets didaktik med inriktning mot gymnasieskolans och högskolans matematikutbildning, 7.5 hp UM8038