Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildningen vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik vänder sig till skolor, statliga och kommunala myndigheter, landsting, företag och organisationer av olika slag. Den kan antingen ligga i linje med institutionens befintliga utbud eller skräddarsys efter behov och beställning.

Uppdragsutbildning är en utbildningsform som bygger på ett avtal mellan institutionen och en arbetsgivare/motsvarande. Utbildningen kan ge högskolepoäng.