MND:s kontaktperson är:

Anna Pansell
Tel: 08-16 20 51
E-post: anna.pansell@mnd.su.se

 

Kontaktpersonen uppdrag

  • Informerar studenterna om innebörden av och möjligheterna till studentinflytande. Detta sker i samverkan med studentkåren.
  • Tar kontakt med studentkåren när en ny studentrepresentant behöver utses i ett organ eller grupp.
  • Stödjer studentkåren för att ett studentråd, doktorandråd eller fakultetsråd bildas, i de fall ett sådant saknas.