Studentråd på MND

Studentrådet är ett forum för kontakt med den institution som är programansvarig för din utbilning (hemvist), MND.  

Du som är student kan vända dig till rådet med till exempel frågor eller förslag som rör din utbildning. Det kan vara allt ifrån studiemiljö till kurslitteratur och utformning av kurser och program. Studentrådet anordnar även studiesociala aktiviteter så som Mattestuga för Matematik I inom grundlärarprogrammet, guidade turer vid Introdagen för Lärarstudenter och annat. Studentrådets möten är öppna för alla lärarstudenter vid MND.


Rådsmedlemmar

  • Niclas Jonsberg - ordförande
  • Lovisa Gunninger - vice ordförande
  • Hanna Carlander Gustafsson - kassör
  • Allan Mohammed - kommunikationsansvarig

 

Representation

Studentrepresentation i olika organ på Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik och inom Naturvetenskapliga fakulteten:

  • MND:s institutionsstyrelse, ordnarie representant: Niclas Jonsberg
  • MND:s institutionsstyrelse, ordnarie representant: Lovisa Gunninger
  • Programrådet för Grundlärarutbildningen 4-6:  Allan Mohammed och Hanna Carlander Gustafsson, suppleant Lovisa Gunninger
  • Programrådet för Ämneslärarprogrammet & KPU inom Naturkunskap, Matematik och Teknik: Niclas Jonsberg och Erik Ardehed

 

Kontakt

För frågor om studentrådet och studentinflytande kontakta Stockholms Universitets Studentkårs Studiebevakare för lärarutbildningarna- Karin Bohman:  studiebevakare.larare@sus.su.se