Vårt kursutbud

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik erbjuder följande kurser för studenter som är antagna till ULV under höstterminen 2012:

UM27UU - Matematik för yngre åldrar I - kurs inom ULV-projektet, Grundnivå, 15 hp (motsvaras av UM2007)
SU-64833 100% v. 36-44
SU-64832 100% v. 45-3

UM28UU - Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år: statistik och sannolikhetslära - kurs inom ULV-projektet, Grundnivå, 7,5 hp (motsvaras av UM2025)
SU-64838 25% v. 36-03 distans (4 sammankomster)

UM34UU - Verksamhetsförlagd utbildning och matematikdidaktik för grundskolan - kurs inom ULV-projektet, Grundnivå, 15 hp (motsvaras av UM4034)
SU-64834 100% v. 45-3

UM35UU - Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år I - kurs inom ULV-projektet, Grundnivå, 7,5 hp (motsvaras av UM3005)
SU-64837 25% v. 36-03 distans (4 sammankomster)

UM63UU - Självständigt arbete inom allmänt utbildningsområde: inriktning mot matematikämnets didaktik - kurs inom ULV-projektet, Grundnivå, 15 hp (motsvaras av UM6003)
SU-64827 50% v. 36-3
SU-64826 100% v. 45-3

UM75UU - Naturvetenskapsämnenas didaktik och verksamhetsförlagd utbildning för årskurs 7-9 och gymnasiet- kurs inom ULV-projektet, Avancerad nivå, 15 hp (motsvaras av UM7015)
SU-64828 50% v. 36-3

UM78UU - Komplettering inom naturvetenskapsämnenas didaktik och verksamhetsförlagd utbildning- kurs inom ULV-projektet, Avancerad nivå, 15 hp (motsvaras av UM7017)
SU-64829 50% v. 36-3

UM81UU - Matematikämnets didaktik och verksamhetsförlagd utbildning för årskurs 7-9 och gymnasiet - kurs inom ULV-projektet, Avancerad nivå, 15 hp (motsvaras av UM8011)
SU-64830 50% v. 36-3

UM83UU - Komplettering inom matematikämnets didaktik och verksamhetsförlagd utbildning- kurs inom ULV-projektet, Avancerad nivå, 15 hp (motsvaras av UM8012)
SU-64831 50% v. 36-3

UM84UU - Matematik för yngre åldrar II- kurs inom ULV-projektet, Avancerad nivå, 15 hp (motsvaras av UM8014)
SU-64836 100% v. 36-44
SU-64835 100% v. 45-03

Schema och information på kurshemsidorna

Alla kurser har en egen kurshemsida där du finner viktig information om kursen såsom schema, litteraturlista och kontaktpersoner. Inför hösten 2012 kommer kurshemsidor att finnas tillgängliga via systemet Mondo.

  • Du söker själv fram respektive kurshemsida på Mondo
  • Mondo
  • Välj "Site Browser" i vänstermenyn
  • Sök därefter fram kursen via dess kurskod.

Då ULV-studenter många gånger läser de ordinarie kurserna men med en annan kurskod kan det vara svårt att hitta sin ULV-kurskod på Mondo. I kurslistan ovan ser du vilka kurskoder som gäller. 
Kurshemsidor/Schema

Kontakt

Utbildningen koordineras av Enheten för externa kontakter vid Stockholms universitet. Om du ännu inte är antagen till ULV-projektet, om du vill ändra din studiegång eller önskar anmäla dig till kurser inom projektet ska du börja med att kontakta Enheten för externa kontakter: ulv@su.se

Ansvarig kursadministratör för redan antagna ULV-studenter (Olga Sävehamn): kursadministration@mnd.su.se

Ansvarig studievägledare för redan antagna ULV-studenter (Johanna Gravestam): studievagledning@mnd.su.se

Ange namn, personnummer och skriv att du läser inom ULV i meddelandet, så underlättar det för oss att hjälpa dig.

Läs mer

ULV-projektet vid Stockholms universitet

Vanliga frågor om ULV