Vårt kursutbud

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik erbjuder följande kurser för studenter som är antagna till VAL-projektet under höstterminen 2013:

 

Kontakt

Om du ännu inte är antagen till VAL-projektet, om du vill ändra din studiegång eller önskar anmäla dig till kurser inom VAL-projektet behöver du kontakta Enheten för externa kontakter: val@su.se

Är du redan antagen till projektet och har frågor om någon av kurserna ovan eller behöver hjälp med att hitta rätt kurshemsida kontaktar du studievägledningen: studievagledning@mnd.su.se

Läs mer

VAL-projektet vid Stockholms universitet