Introduktionsprogram för grundlärarprogrammet 4-6 samt grundlärarprogrammet 4-6 - profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning

Måndagen den 27 augusti

Kl 9.00-12.00 i G-salen:

 • Studenterna hälsas välkomna
 • Föreläsning om läraryrket
 • Institutionens personal presenterar sig
 • Information om internationalisering och jämställdhet
 • Studentrådet                      
 • Information om programmet
 • Frågor
 • Avslutning

Kl. 13.00-16.00 i sal E 476, Svante Arrhenius väg 20 A (MND)

OBS! eftermiddagens program 27/8 gäller endast för profilen:  grundlärarprogrammet 4-6 - profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning

 • Ansvarig för grundlärarprogrammet 4-6 med profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning presenterar sig
 • Information om profilområdet inom programmet
 • Information från studiestöd
 • Information från tolksamordningen
 • Frågor
 • Avslutning

 

Gemensam introduktion för alla nya lärarstudenter

Fredagen den 31 augusti

Kl 10.00-12.00 i Aula Magna:

 • Rektor hälsar välkommen
  tillsammans med studentkåren
 • Utbildningsvetenskaplig kärna
 • Verksamhetsförlagd utbildning
 • Centrala lärarstudentrådet
 • Lärarstudenternas klubbmästeri 
 • Medieverkstaden
 • Kom igång med IT och biblioteket
 • Studie- och språkverkstaden och Studiestöd
 • Studenthälsa

 


Insparque

Schema för den "Oförglömliga Insparquen 2018" hittar du på sida/uppslag 4 i: