HT-2019

 

Kursansvarig

Kerstin Pettersson: kerstin.pettersson@mnd.su.se

Kursplan

För information om kursens innehåll, nivå, förkunskapskrav,delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning,examination med mera, se Kursplan

Litteraturlista

Litteraturlista
Registreringsperiod  190806- 190820
Schema
 
HT-19:
Övrigt