HT-2019

 

Kursansvarig

Anna Ålund, Anna-Karin Nordin

Kursplan

För information om kursens innehåll, nivå, förkunskapskrav,delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning,examination med mera, se Kursplan

Litteraturlista

Litteraturlista
Registreringsperiod 2019-10-21--2019-11-06
Schema
 

Preliminärt schema grupp 1

Preliminärt schema grupp 2

Övrigt

Kursen innehåller salstentamen, anmälan krävs. Se schemat för när anmälan stänger och när tenta och omtenta ges. Senast två dagar före tentan uppdateras schemat med information om tillåtna hjälpmedel.