HT-2019

 

Kursansvarig

Jesus Piqueras Blasco

Kursplan

För information om kursens innehåll, nivå, förkunskapskrav,delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning,examination med mera, se Kursplan UM9004

Kursplan UM9005

Kursplan UM9007

Kursplan UM9008

Litteraturlista

 
Registreringsperiod  kursdamin antar och registrerar till kurs.
Schema
 
Handledare tar kontakt med dig för planering av arbetets upplägg.
Övrigt