HT-2019

 

Kursansvarig

Matti Karlström, Ewa Wiklund

Kursplan

För information om kursens innehåll, nivå, förkunskapskrav,delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning,examination med mera, se Kursplan

Litteraturlista

 
Registreringsperiod 2019-08-26--2019-09-09
Schema
 
Schema
Övrigt