för kurs på grundnivå

Kemi för lärare i gy och åk7-9 – lärarlyftet KZU401. Moment kemididaktik - 7.5hp                                    

Kurskod: KZU401

Ämne: kemi

Fastställd: 12.6.12

 

Obligatorisk  kurslitteratur

Black.P. m.fl.(2003). Assessment for learning – Putting it into practice. Maidenhead. Open University Press. (135s) Finns som elektronisk resurs.

Johansson,A.M. & Wickman,P-O.(2011). Hur man kan förstå lärandeprogression pragmatiskt. Särtryck. (10s)

Jönsson, A. (2011). Lärande bedömning. Malmö. Gleerups.(180s)

Lindberg, I. (2009).  I det nya mångspråkiga Sverige. Utbildning och Demokrati 18, 2, s. 9-37.

Molander, B-O., Halldén, O. & Lindahl, C. (2010). Ambiguity – A tool or obstacle for joint productive dialogue activity in deaf and hearing students’ reasoning about ecology. International Journal of Educational Research 49, s. 33–47.

Wells, G. (2007). Semiotic mediation, Dialogue and the Construction of Knowledge. Human Development 50, 5, s. 244 –274.

Wickman, P-O & Persson, H.(2009). Naturvetenskap och naturorienterade ämnen i grundskolan- en ämnesdidaktisk vägledning. Malmö. Liber.(288s) Valda delar om 100s.

Tsaparlis, G. Learning at The Macro Level: The Role of Practical Work. Ur Gilbert,J.K & Treagust, D.(eds.). (2009). Multiple Representations in Chemical Education. Models and Modeling in Science Education 4. Särtryck. (20s).  Finns som elektronisk resurs. http://www.springerlink.com/content/q630n26173648l76/?MUD=MP

 

Aktuella artiklar och pdf filer om c:a 150s.

 

Övrigt.

Aktuella styrdokument. Hämtas på www.skolverket.se (60s)