för kurs på grundnivå

NO och NO-didaktik för lärare i grundskolans tidigare år I - 7,5 hp

Kurskod: UM2015, UM31UU, UM32VU

Gäller från: HT12

Fastställd: 12.04.24

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Ämne: Naturvetenskapsämnenas didaktik

 

Obligatorisk kurslitteratur

Bjurulf, V (2011) Teknikdidaktik Stockholm. Norstedts. (220 s)

Centrum för tekniken i skolan (Cetis). (2012). Teknik tillsammans. www.tekniktillsammans.se valda delar om 50 s.

Elfström, I m fl. (2008) Barn och Naturvetenskap. Stockholm. Liber. (C:a 180 s)

Hamrin, M, Norqvist P. (2005) Fysik i vardagen. Lund. Studentlitteratur. (370 s) valda delar om ca 60 s.

Harlen,W. (2006). Teaching, Learning and Assessing Science 5-12. London. SAGE publications Ltd. (240 s) valda delar om ca 80 s.

Helldén, G., Jonsson, G., Karlefors, I. & Vikström, A. (2010). Vägar till naturvetenskapens värld – ämneskunskap i didaktisk belysning. Stockholm. Liber. (224 s) valda delar om 100 s.

Jakobson, B. (2009). Från begrepp till utforskande arbetssätt – forskning om NO-undervisning i grundskolans tidigare år. Stockholms stad (41 s)

Krigsman, T. m.fl (2005). Kompendium: Kemiskafferiet. Avdelningen för naturvetenskap, Lärarhögskolan i Stockholm. (200 s) valda delar om ca 50 s.

Lättman-Masch, R. & Wejdmark, M. (2011). Att lära in ute året runt. Nynäshamns naturskola. från www.outdoorteaching.com (313 s) valda delar om 100 s.

Persson, H. (2003). Inspirerande fysik och kemi. Science and Music AB. Stockholm. (175 s) valda delar om ca 50 s.

 

Artiklar om ca 200 sidor

 

Övrigt

Aktuella styrdokument för grundskolan