för kurs på grundnivå

Naturvetenskap och teknik i förskolan II - 7.5hp

Kurskod: UM2028

Gäller från: vt2012

Fastställd: 5.3.12

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Ämne: naturvetenskapsämnenas didaktik

Fristående kurs

 

Obligatorisk litteratur

Elfström, I., Nilsson, B., Sterner, L. & Wehner-Godée, C. (2008). Barn och naturvetenskap – upptäcka, utforska, lära. Stockholm. Liber. (169 s.)

Hamrin, M. & Norqvist P. (2005). Fysik i vardagen. Lund. Studentlitteratur.(valda delar om 150 s.)

Helldén, G., Jonsson, G., Karlefors, I. & Vikström, A., (2010). Vägar till naturvetenskapens värld. Stockholm. Liber. (224 s.)

Krigsman, T., Nilsson, B. & Wahlström, E. (2005) . Kemiskafferiet . KRC och Skolverket. (147 s.) www.krc.su.se

Mylesand, M. (2007). Bygg och konstruktion i förskolan. Stockholm. Lärarförbundets förlag. (128 s. )