för kurs på grund nivå

Analys och bedömning av kunskaper i matematik - 7,5 hp

Kurskod: UM4006

Gäller från: HT 2008

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Ämne Matematikämnets didaktik

 

Obligatorisk kurslitteratur

Eklund, S. (Red.) (2010). Bedömning för lärande – en grund för ökat kunnande. (Forskning om undervisning och lärande 3). Stockholm: Lärarförbundet. (ca 70 s.)

Hodgen, J. & Wiliam, D. (2011) Mathematics inside the black box - Bedömning för lärande i matematikklassrummet. Stockholm: Stockholms universitets förlag. (ca 20 s).

Lindström, L. & Lindberg, V. & Pettersson, A. (2011). Pedagogisk bedömning. Om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. Stockholm: Stockholms Universitets förlag. (ca 250 s.)

Pettersson, A. m.fl. (2010). Bedömning av kunskap - för lärande och undervisning i matematik. Matematikdidaktiska texter, del 4. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms Universitet. (ca 100 s.)

Skolverket (2011). Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och möjligheter. Stockholm: Skolverket.(ca 60 s.) 

Olika artiklar samt diagnosmaterial ca 200 sidor

 

Övrigt

Aktuella styrdokument tillkommer