för kurs på grundnivå

Matematik för grundlärare årskurs 4-6 III: Algebra, sannolikhet, statistik, samband, 15 hp

Kurskod: UM4044

Gäller från: VT 2020

Fastställd: 20191218

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

 

Obligatorisk litteratur

Grevholm, B. (Red) (2012). Lära och undervisa matematik: från förskoleklass till åk 6.
(1. uppl.) Stockholm: Norstedt. (200s)

Hagland, K. m.fl. (2005). Rika matematiska problem. Malmö: Liber. (236s)

Hodgen, J. & Wiliam, D. (2014). Mathematics inside the black box - bedömning för lärande i matematikklassrummet. (2. uppl.) Stockholm: Liber. (45s)

Häggström, J., Kilhamn, C. & Fredriksson, M. (2019). Algebra i grundskolan. Göteborg: NCM. (252s)

Skolverket (2014): Bedömning för lärande i matematik åk 1- 9. Finns som elektronisk resurs.

Wallby, K. (red.). (2014). Nämnaren TEMA 10- Matematikundervisning i praktiken. Göteborgs universitet: Nationellt Centrum för Matematikutbildning, NCM. (200s)

Aktuella artiklar om ca 300 sidor