Ämnesdidaktik- undervisning och lärande i naturvetenskap - 5hp       

Kurskod: UM8017, UM87UU

Gäller från: Vt14

Fastställd: 20131212

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Ämne: naturvetenskapsämnenas didaktik

 

Obligatorisk kurslitteratur

Alsop, S., Bencze, L.& Pedretti, E.(2004). Analysing Exemplary Science Teaching. Open University press: London. (240s). Valda delar om c:a 100s.

Bergqvist, K.(1999). Vi lärde oss bara sätta fast lampor och grejor på bänken. Pedagogiska magasinet, 3, 27–30. (5s)

Chiapetta, E. L., & Koballa, T. R. (2009). Science instruction in the middle and secondary schools: developing fundamental knowledge and skills. Boston: Allyn & Bacon. Valda delar om c:a 200s.

Högström, P., Ottander, C. & Benckert, S.(2006). Lärares mål med laborativt arbete: Utveckla förståelse och intresse. NorDiNa, 5, 54–65. (11s)

Millar, R.(1998). Rhetoric and reality – What practical work in science education is really for. In Wellington, J. (Ed.). Practical work in school science- which way now? (pp. 16–31). New York: Routledge. (15s)

Molander, B-O, Halldén, O. & Lindahl, C.(2010). Ambiguity – A tool or obstacle for joint productive dialogue activity in deaf and hearing students’ reasoning about ecology. International Journal of Educational Research, 49, 33–47. (15s)

Mortimer, E. F. & Scott, P. H. (2003). Meaning Making in Secondary Science Classrooms, Open University Press: Maidenhead. (250s)

Piqueras, J., Hamza, K. M. & Edvall, S. (2008). The practical epistemologies in the museum: A study of students' learning in encounters with dioramas. Journal of Museum Education, 33(2), 153–164. (11s)

Roberts, D. A. (2007). Knowing Science and Becoming Scientifically Literate: Perspectives on School Science Classrooms. Didaktikens Forum, 3, 59-83. Stockholm: LHS.(30s)

Rundgren, C.-J. (2006). Att börja tala ’biokemiska’ – betydelsen av metaforer och hjälpord för meningsskapande kring proteiner. NorDiNa, 5, 30–42. (12s)

Tsaparlis,G. Learning at the macro level: The role of practical work. In Gilber, J. K. & Treagust, D. (Eds.). Multiple Representations in Chemical Education. Models and Modeling in Science Education, 4, 109–136. (27s)

Wickman, P.-O. & Persson, H.(2008). Naturvetenskap och naturorienterande ämnen I grundskolan: en ämnesdidaktisk vägledning. Stockholm: Liber. (264s). Valda delar om 50s.

 

Aktuella artiklar motsvarande c:a 50 sidor. Väljs i samråd med kurslärare.

 

Övrigt

Aktuella styrdokument. Hämtas på www.skolverket.se  (60s)

Gymnasieboken. Hämtas på www.skolverket.se (50s)

Allmänna råd. Hämtas på www.skolverket.se (50s)