VT-2020

Kursansvarig

Lärare:

Carl-Johan Rundgren carl-johan.rundgren@mnd.su.se

Lovisa Sumpter  lovisa.sumpter@mnd.su.se

Kursplan

För information om kursens innehåll, nivå, förkunskapskrav,delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning,examination med mera, se Kursplan

Litteraturlista

Litteraturlista
Registreringsperiod

2020-01-07-2020-01-14
Registrera dig via minastudier.su.se

Schema
 

VT-20

Övrigt

kursadministration: kursadministration@mnd.su.se