VT-2019

Kursansvarig

Iben Christiansen & Carl-Johan Rundgren

Kursplan

För information om kursens innehåll, nivå, förkunskapskrav,delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning,examination med mera, se Kursplan

Litteraturlista

Litteraturlista
Registreringsperiod

2019-01-07-2019-01-10
Registrera dig via minastudier.su.se

Schema
 

Kursstart: 21 januari
se Kursbeskrivning UM7050 VT19 (66 Kb)

Övrigt

kursadministration: kursadministration@mnd.su.se