för kurs på grundnivå

Matematik och lärande för årskurs F-6: kurs inom ULV, 30 hp

Kurskod: UM54UU

Gäller från: HT 2019

Fastställd: 2019-05-22

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Ämne: Matematikämnets didaktik

 

Obligatorisk litteratur

Atkins, S.L. (2019). Att skapa en språkrik matematikundervisning: strategier och aktiviteter som bygger upp begriplig förståelse. Lund: Studentlitteratur. (134s)

Fosnot, C.T. & Dolk, M.L.A.M. (2018). Unga matematiker i arbete Taluppfattning och de fyra räknesätten. (Upplaga 1). Lund: Studentlitteratur. (296s)

Hagland, K., Sundberg, M. & Hårrskog, A. (2014). Problembanken: Grundskola åk 1–3. Stockholm: Skolverket. (35s) Finns som elektronisk resurs.

Hagland, K., Sundberg, M. & Hårrskog, A. (2014). Problembanken: Grundskola åk 4–6. Stockholm: Skolverket. (33s) Finns som elektronisk resurs.

Heiberg Solem, I., Alseth, B., & Nordberg, G. (2011). Tal och tanke. Lund: Studentlitteratur. (392s)

Helenius, O., & Johansson, M. (red.) (2018). Att bli lärare i matematik. (Första upplagan). Stockholm: Liber. (240s)

Hodgen, J., & Wiliam, D. (2011). Mathematics inside the black box: bedömning för lärande i matematikklassrummet. ([Ny utg.]). Stockholm: Stockholms universitets förlag. (41s)

Sollervall, H. (2015). Aritmetik för lärare: Tal och de fyra räknesätten. (2., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. (200s)

Aktuella artiklar om 300 sidor. Väljs i samråd med kurslärare.

 

Övrigt

Aktuella styrdokument

Skolverket. (2014). Bedömning för lärande i matematik. Stockholm: Skolverket. (65s) Finns som elektronisk resurs