för kurs på avancerad nivå

Ämnesdidaktik med betyg och bedömning, Kurs inom VAL – projektet, 7,5 hp

Kurskod: UM714U

Gäller från: HT 2018

Fastställd: 20180627

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

 

Obligatorisk litteratur, Ma/NV

Black, P., Harrison, C., Lee, C., Marshall, B., & William, D. (2003). Assessment for learning- putting it into practice. Maidenhead: Open university Press. (130s) [Finns som e-bok i Stockholms universitets bibliotek]

Grettve, A., Israelsson, M., & Jönsson, A. (2014) Att bedöma och sätta betyg. Tio utmaningar i lärares vardag. Stockholm: Natur & Kultur. (212s)

Hirsch, Å. & Lindberg, V. (2015) Formativ bedömning på 2000-talet. Vetenskapsrådets rapporter. Stockholm: Vetenskapsrådet. (90s) [Finns som elektronisk resurs på Vetenskapsrådets hemsida]

Jakobson, B., Lundegård, I., & Wickman, P.-O. (Red.) (2014). Lärande i handling. En
pragmatisk didaktik.
Lund: Studentlitteratur. (valda delar om 10s)

Korp, H. (2011). Kunskapsbedömning. Vad, hur och varför? Stockholm: Skolverket. (133s)

Lundahl, C., Hultén, M., Klapp, A., & Mickwitz, L. (2015). Betygens geografi. Vetenskapsrådets rapporter. Stockholm: Vetenskapsrådet. (101s) [Finns som elektronisk resurs på Vetenskapsrådets hemsida]

Skott, J., Jess, K., Hansen, H. C., & Lundin, S. (2010). Matematik för lärare: Delta

Didaktik. Malmö: Gleerups Utbildning. (valda delar om 50s)

Aktuella artiklar om 150 sidor. Väljs i samråd med kurslärare.

 

Obligatorisk litteratur, NV/NV eller NV/Te

Black, P., Harrison, C., Lee, C., Marshall, B., & William, D. (2003). Assessment for learning- putting it into practice. Maidenhead: Open university Press. (130s) [Finns som e-bok i Stockholms universitets bibliotek]

Grettve, A., Israelsson, M., & Jönsson, A. (2014) Att bedöma och sätta betyg. Tio utmaningar i lärares vardag. Stockholm: Natur & Kultur. (212s)

Hirsch, Å. & Lindberg, V. (2015) Formativ bedömning på 2000-talet. Vetenskapsrådets rapporter. Stockholm: Vetenskapsrådet. (90 s) [Finns som elektronisk resurs på Vetenskapsrådets hemsida]

Jakobson, B., Lundegård, I., & Wickman, P.-O. (Red.) (2014). Lärande i handling. En
pragmatisk didaktik
. Lund: Studentlitteratur. (valda delar om 40s)

Korp, H. (2011). Kunskapsbedömning. Vad, hur och varför? Stockholm: Skolverket. (133s)

Lundahl, C., Hultén, M., Klapp, A., & Mickwitz, L. (2015). Betygens geografi. Vetenskapsrådets rapporter. Stockholm: Vetenskapsrådet. (101s) [Finns som elektronisk resurs på Vetenskapsrådets hemsida]

Aktuella artiklar om 300 sidor. Väljs i samråd med kurslärare.

 

Obligatorisk litteratur, Ma eller Ma/Te eller Ma/Ge

Black, P., Harrison, C., Lee, C., Marshall, B., & William, D. (2003). Assessment for learning- putting it into practice. Maidenhead: Open university Press. (130s) [Finns som e-bok i Stockholms universitets bibliotek]

Grettve, A., Israelsson, M., & Jönsson, A. (2014) Att bedöma och sätta betyg. Tio utmaningar i lärares vardag. Stockholm: Natur & Kultur. (212s)

Hirsch, Å., & Lindberg, V. (2015) Formativ bedömning på 2000-talet. Vetenskapsrådets rapporter. Stockholm: Vetenskapsrådet. (90s) [Finns som elektronisk resurs på Vetenskapsrådets hemsida]

Korp, H. (2011). Kunskapsbedömning. Vad, hur och varför? Stockholm: Skolverket. (133s)

Lundahl, C., Hultén, M., Klapp, A., & Mickwitz, L. (2015). Betygens geografi. Vetenskapsrådets rapporter. Stockholm: Vetenskapsrådet. (101s) [Finns som elektronisk resurs på Vetenskapsrådets hemsida]

Skott, J., Jess, K., Hansen, H. C., & Lundin, S. (2010). Matematik för lärare: Delta
Didaktik
. Malmö: Gleerups Utbildning. (valda delar om 100s)

Aktuella artiklar om 50 sidor. Väljs i samråd med kurslärare.

 

 

Övrigt

Skolverket (2012). Allmänna råd om bedömning och betygssättning i gymnasieskolan.
Skolverket. Stockholm. (39s) Finns som elektronisk resurs.