för kurs på avancerad nivå
Betygsättning och bedömning i skolans naturvetenskapliga ämnen, 7,5 hp
Kurskod:
UM8025
Gäller från: HT 2019
Fastställd: 20190627
Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

 

Obligatorisk litteratur

Bennett, R. E. (2011). Formative Assessment: A Critical Review. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 18(1), 5-25. (21s)

Black, P. m. fl. (2003). Assessment for Learning: Putting It into Practice. Birkshire: Open University Press. (131s)

Dixon, H. R., Hawe, E., & Parr, J. (2011). Enacting Assessment for Learning: The Beliefs Practice Nexus. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 18(4), s 365-379. (15s)

Harlen, W. (2007). Assessment of Learning. London: Sage publications. (176s)

Moss, P. (2007). Reconstructing Validity. Educational Researcher, 36(8), s 470-476. (7s)

Murphy, P. (1995). Sources of inequity: Understanding Students' Responses to Assessment. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 2(3), s 249-270. (22s)

Treagust, D., Jacobowitz, R., Gallagher, J. L., & Parker, J. (2001). Using Assessment as a Guide in Teaching for Understanding: A Case Study of a Middle School. Science Education, 85(2), s 137-157. (21s)

Skolverket. (2011). Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och möjligheter. Stödmaterial. (77s). Finns som elektronisk resurs

Skolverket. (2013). Utvecklingssamtal och den skriftliga individuella utvecklingsplanen. Skolverkets allmänna råd. (32s). Finns som elektronisk resurs

Skolverket. (2016). Betygsskalan och betygen B och D – en handledning. Stödmaterial. (24s). Finns som elektronisk resurs

Skolverket. (2018). Betyg och betygssättning. Skolverkets allmänna råd. (54s). Finns som elektronisk resurs

Wikström, Christina. (2014). Konsten att göra bra prov: vad lärare behöver veta om kunskapsmätning, Natur & Kultur. (193s)

Valbar kurslitteratur
Dessutom väljs 1 artikel av nedanstående.

Cowie, B., & Bell, B. (1999). A Model of Formative Assessment in Science Education. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 6(1), s 101-116. (16s)

Cowie, B. (2005). Student Commentary on Classroom Assessment in Science: A Sociocultural Interpretation. International Journal of Science Education, 27(2), s 199-214. (16s)

Gamlem, S. M., & Smith, K. (2013). Student Perceptions of Classroom Feedback. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 20 (2), s 150-159. (10s)

Gipps, C. (1994). Developments in Educational Assessment: What Makes a Good Test? Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 1(3), s 283-292. (10s)

Gipps, C. (1995). What Do We Mean by Equity in Relation to Assessment? Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 2(3), s 271-281. (11s)

Tunstall, P., & Gipps, C. (1996). Teacher Feedback to Young Children in Formative Assessment: A typology. British Educational Research Journal, 22(4), s 389-404. (16s)

Swaffield, S. (2011). Getting to the Heart of Authentic Assessment for Learning. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 18(4), s 433-449. (17s)

Willis, J. (2011). Affiliation, Autonomy and Assessment for Learning. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 18(4), s 399-415. (17s)

Yurdabakan, I. (2011). The Investigation of Peer Assessment in Primary School Cooperative Learning Groups with Respect to Gender. Education 3-13, 39(2), s 153-169. (17s)
 

Övrigt

Aktuella styrdokument.

För undervisning mot yngre åldrar läses dessutom:

Skolverket. (2013). Dags för betyg. (Reviderad upplaga). Informationsmaterial. (16s). Finns som elektronisk resurs