Kurs på grundläggande nivå
Matmatikdidaktik med verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp
Kurskod: UMK212
Gäller från: HT 2016
Fastställd: Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

 

 

Obligatorisk litteratur


Flognan, C. (2011) Fermiproblem och klassrumskultur. Nämnaren (3). NCM: Göteborgs universitet

Granberg, C., & Olsson, J. (2015). ICT-supported problem solving and collaborative creative reasoning- Exploring linear functions using dynamic mathematics software. The Journal of Mathematical Behavior, 37, 48-62.

Lingefjärd & T. Meier, S. (2010) Teachers as managers of the modelling process. Mathematics Education Research Journal 22 s. 92-107

Shimizu, Y. (2013) Flera lösningar på ett problem – den japanska metoden. Nämnaren (4) NCM: Göteborgs universitet

Sutherland, R. (2007).Teaching for learning mathematics. London. Open University Press.  [Finns som e-bok via KTH- biblioteket]


Aktuella artiklar om 50 sidor. Väljs i samråd med kurslärare

Övrigt
Aktuella styrdokument (ca 100 s) [Hämtas på Skolverkets hemsida]