för kurs på avancerad nivå

Verksamhetsförlagd utbildning III med ämnesdidaktik, 15 hp

Kurskod: UMK703

Gäller från: VT 2018

Fastställd: 20171206

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

 

Obligatorisk litteratur

Del 1, Matematikdidaktik II, 1,5hp

Grettve, A., Israelsson, M. & Jönsson, A. (2014) Att bedöma och sätta betyg. Tio utmaningar i lärares vardag. Stockholm. Natur & Kultur. (valda delar om 50 s)

Pettersson, A., Olofsson, G., Kjellström, K., Ingemansson I., Hallén, S., Björklund Boistrup, L & Alm, L. (2010). Bedömning av kunskap - för lärande och undervisning i matematik. Matematikdidaktiska texter, del 4. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet. (valda delar om 50 s)

Skott, J., Jess, K. & Hansen, H-C. (med Lundin. S) (2012) Matematik för lärare. Didaktik. Malmö. Gleerups (valda delar om 50 s)

Aktuella artiklar om 20 sidor. Väljs i samråd med kurslärare.

 

Del 3, Naturvetenskapsämnenas didaktik, 1,5hp

Klapp, A. (2015). Bedömning betyg och lärande. Lund. Studentlitteratur. (valda delar om 70 s)

Aktuella artiklar om 50 sidor. Väljs i samråd med kurslärare

    eller

Del 4, Teknikdidaktik, 1,5hp

Klapp, A. (2015). Bedömning betyg och lärande. Lund. Studentlitteratur. (valda delar om 70 s)

Aktuella artiklar om 50 sidor. Väljs i samråd med kurslärare

 

Övrigt

Aktuella styrdokument.