Om du har kurser kvar att läsa  så kontaktar du studievägledningen på MND för information om vilka kurser du bör läsa och vilken institution som ger respektive kurs. I mejlet uppger du ditt namn och personnummer.

För att få plats på kurser är det viktigt att du kontaktar studievägledare i god tid.

OBS! Examensrätten för ovanstående program går ut 2023. Senast 2023 måste du alltså, för att kunna erhålla lärarexamen, ha fullföljt hela din utbildning med godkänt resultat och ansökt om lärarexamen.
 

Lärarprogrammet HT08–VT11

Lärarprogrammet omfattar 7-11 terminer (210-330 högskolepoäng/hp) beroende på studiernas inriktning.

Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot matematik och naturvetenskap ger följande inriktningar inom lärarutbildningarna

  • Matematik och lärande
  • Naturvetenskap och lärande

Matematik och lärande

Studiegångar där matematik integreras med didaktik (lärandefrågor) och verksamhetsförlagd utbildning erbjuds.

Studiegång: Matematik F-6 (269 Kb)

Studiegång: Matematik 7-9 (185 Kb)

Studiegång: Matematik gymnasieskolan (267 Kb)

För hjälp med aktuell studiegång kontakta vår studievägledning, studievagledning@mnd.su.se.

Naturvetenskap och lärande

Du får kunskaper i naturvetenskapliga ämnen och hur man får elever att intressera sig för och förstå naturvetenskapliga sammanhang.

Studiegång: Naturorienterande ämnen för skolår F-6 (18 Kb)

Studiegång: Biologi för skolår 7-9 och gymnasieskolan (21 Kb)

Studiegång: Kemi för skolår 7-9 och gymnasieskolan (25 Kb)

Studiegång: Fysik för skolår 7-9 och gymnasieskolan (30 Kb)

För hjälp med aktuell studiegång kontakta vår studievägledning, studievagledning@mnd.su.se.

Idrott, fritid och lärande

Studiegång: Idrott, fritidskultur och hälsa för skolår F-6 (11 Kb)
Studiegång: Idrott, fritidskultur och hälsa för skolår 6-9 (12 Kb)
Studiegång: Idrott och hälsa för skolår 7-9 och gymnasieskolan (24 Kb)

Höstterminen 2015 är sista gången kursen självständigt arbete i idrott på avancerad nivå ges. Du kan därefter välja att skriva ditt självständiga arbete inom AUO eller ditt andra ämne. Kontakta studievägledningen om du vill skriva ditt arbete inom idrott.


Barn, teknik och skapande

Studiegång: Barn, teknik och skapande för skolår F-6