Studenter i magister- och masterprogrammen anmäler senast 15 april respektive 15 oktober att de vill påbörja självständigt arbete nästa termin.

Studenter i Ämneslärarprogrammet anmäler senast 15 april att de vill påbörja självständigt arbete nästa termin.

Gör så här:

  1. Öppna den digitala blanketten nedan och spara ner den på din dator.
  2. Fyll i samtliga ifyllningsbara fält (detta gör du alltså digitalt, direkt i PDF-filen som du sparat på din dator).
  3. Spara din ifyllda blankett med titeln ”Anmälan självständigt arbete (Förnamn) (Efternamn)”.
  4. Maila din ifyllda blankett till kursadministration@mnd.su.se och skriv ”Anmälan självständigt arbete (och program)” i ämnesraden.