DiVA är ett system för elektronisk registrering, publicering och arkivering av publikationer från olika lärosäten. Publicerar du ditt arbete i DiVA blir det sökbart för andra i SU:s DiVA-databas och via sidor som Google och Libris uppsök.

För att publicera ditt självständiga arbete i DiVA gör du såhär:

1. Logga in

Gå till https://su.diva-portal.org/dream/ och logga in med ditt universitetskonto. Om det inte fungerar att klicka på länken, kopiera och klistra in den i webbläsarens adressfält istället.

2. Välj publikationstyp

Välj Studentuppsats (Examensarbete).

3. Fyll i uppgifter

Fält med röd asterisk (*) är obligatoriska att fylla i. Förtydligande för vissa fält:

  • Antalet sidor – Ange sista sidans numrering
  • Identifikatorer – Fylls ej i
  • Nationell ämneskategori - Frivilligt att fylla i
  • Uppsök ämneskategori – Välj en ämneskategori för att ditt självständiga arbete ska gå att hitta i Libris Uppsök och på uppsatser.se
  • Handledare /Examinator – Ange namn och institution för din handledare och examinator
  • Presentation – Fylls ej i

4. Ladda upp fil

Det självständiga arbetet ska laddas upp i PDF-format och som A4.

5. Arkivera i DiVA

Om inget speciellt gäller för ditt självständiga arbete ska du bocka för ”Gör fritt tillgänglig nu”. Detta innebär att arbetet arkiveras i DiVA.

6.  Godkänn

Läs igenom och bocka för godkännande av publiceringsvillkoret.

7. Granska/Publicera

Kontrollera att alla uppgifter stämmer. Om du vill ändra något, välj Ändra uppgifter eller klicka på Tillbaka. När du är klar, klicka på Skicka in.

8. Institutionens granskning

Publiceringen granskas av institutionen innan den slutgiltigt läggs upp i DiVA, du kan därför inte se den på en gång.

9.  Vid frågor

Om du har några frågor kring publiceringen av ditt självständiga arbete, kontakta registrator@mnd.su.se.