Ansökan till examination och/eller ansökan om ytterligare handledning för magister- master, ämneslärarprogrammen

Det finns fyra olika alternativ för dig som inte fullföljt det självständiga arbetet eller blivit underkänd vid examinationen.

1. Enbart examination

Anmälan för enbart examination vänder sig till dig som önskar att delta på nästkommande examinationstillfälle, både muntlig del och skriftlig del, utan att få ytterligare handledning.  Fyll i blanketten nedan och maila den till Jesus Piqueras Blasco (jesus.piqueras@mnd.su.se) senast 3 veckor före den muntliga examinationen.

2. Enbart muntlig examination

Anmälan till enbart den muntliga examinationen vänder sig till dig som är underkänd på den muntliga examinationen, men har erhållit ett godkänt betyg på den skriftliga examinationen. Fyll i blanketten nedan och maila den till Jesus Piqueras Blasco (jesus.piqueras@mnd.su.se) senast 3 veckor före den muntliga examinationen.

3. Ansökan om ytterligare handledning

Ansökan om ytterligare handledning vänder sig till dig som ännu inte är klar med ditt arbete, dvs. till dig som inte har deltagit i någon examination tidigare. Fyll i blanketten nedan och maila den till kursadministration@mnd.su.se senast 2 veckor före kursstart.

4. Ansökan om att gå om kursen

Ansökan om att gå om kursen vänder sig till dig som har examinerats på kursen och erhållit ett underkänt betyg (F eller Fx) och som önskar att gå om kursen. Krav för att gå om kursen är att du är inställd på att skriva ett nytt arbete. Handledaren kan dock godkänna att du använder delar av ditt tidigare arbete. Fyll i blanketten nedan och maila den till kursadministration@mnd.su.se senast 2 veckor före kursstart.

 

Viktigt information: Du kan examineras, få ytterligare handledning eller gå om kursen vid önskat tillfälle enbart i mån av plats. Vi kan inte garantera att det blir nästa gång som kursen ges eftersom företräde ges till studenter som läser kursen enligt ordinarie studiegång. Fördelning av handledare och examinatorer görs strax innan kursstart respektive examinationstillfälle vilket innebär att det är först då vi kan ge besked om det finns plats. Du kontaktas när det finns en ledig plats. När du har fått en plats så kommer du att få tillträde till kursens Mondo-sida. På Mondo finns viktiga dokument som du förväntas att ta del av, däribland studiehandledningen.