Varför är det intressant att vara fadder?

Som fadder får du möjlighet att lära känna nya människor från andra länder, träna språkkunskaper, få nya perspektiv på läraryrket/lärarrollen samt få meriter för eventuellt egna utbytesstudier eller framtida arbetsliv. Många utbytesstudenter tycker att det är svårt att lära känna svenska studenter - som fadder blir du en länk till det svenska samhället. All information om fadderprogrammet finns på www.buv.su.se/buddy 

Hur gör du för att bli fadder?

  1. Läs informationen i bilagan om vad det innebär att vara fadder.
  2. Anmäl dig via denna länk: https://survey.su.se/Survey/22703
  3. Du som anmält dig kommer i slutet på juni eller början av juli få ett e-mail med en länk där du ser en lista på de inresande utbytesstudenter som vill ha en fadder. Du ser namn, kontaktuppgifter, hemuniversitet och intressen. Skriv upp dig som fadder på ca 1-5 studenter och hör av dig till de studenter du är fadder för.
  4. 5/9 16.30–17.30  Gemensamt upptaktsmöte för er som valt att bli fadder. Syftet med mötet är att vi får träffa er och stämma av hur det gått hittills, att ni som är faddrar får lär känna varandra och att ni kan planera vilka aktiviteter ni som grupp skulle vilja genomföra. Lokal: sal E904 på ISD, Södra Huset, Hus E, våning 9
  5. 6/9 16.30–18.30 Välkomstmöte för inresande utbytesstudenter och faddrar. På detta möte får du träffa de studenter du är fadder för. Lokal: Ekosalen i Studenthuset, Universitetsvägen 2B 

Utförligare information

 

Frågor

Om du har frågor så konkta internationell koordinator vid MND: international@mnd.su.se