Denize Nilsson

Varför ville du göra VFU utomlands?

Eftersom jag tidigare har gjort ett utbyte och vet vilken möjlighet och fantastisk upplevelse det är.  Jag var även nyfiken och ville lära mig mer om hur man arbetade på en nationell skola utomlands, någon gång under mitt liv vill jag arbeta som lärare i ett annat land.


Varför ville du just åka till Bilbao?

Från början hade jag siktet inställt på Nya Zeeland, men under ett informationsseminarium om utlands-VFU nämndes Bilbao och jag kände att det var dit jag skulle åka.

Jag gjorde VFU på en baskisk skola i Spanien. Jag visste väldigt lite om den baskiska skolan innan jag åkte, inte ens att den hade en egen läroplan. Men det som var intressant med just min skola var att den var trespråkig och eftersom jag själv är väldigt intresserad av språk kändes det självklart att åka dit. Mitt val att åka till en nationell skola utomlands är främst baserad på min nyfikenhet av att se hur man arbetar i skolan i andra länder. Jag auskulterade på lektioner som genomfördes på baskiska, det gick bra eftersom det inte var svårt att följa med i vad som hände i klassrummet.  Det finns helt klart mycket att lära av varandra.
 

Guggenheimmuseet

 

Vilka förväntningar hade du innan resan?

För mig var det viktigt att komma dit med ett öppet sinne och ta in alla nya intryck och lärdomar. Jag hade dock haft kontakt med min handledare innan jag reste till Bilbao och det hon försäkrade mig om var att alla elever kunde bra engelska. Eftersom det var en baskisk skola var en av mina farhågor att jag skulle ha svårt att kommunicera med eleverna. 

Sen var det såklart viktigt för mig att jag skulle lära mig mycket och få möjlighet till att undervisa mycket.

Till en början var jag orolig att jag inte skulle få undervisa så mycket eftersom jag kom till skolan när det var den baskiska veckan. Men efter den var min handledare jätteflexibel och jag fick många chanser att undervisa både efter fasta planeringar och egna planeringar. Och precis som min handledare hade försäkrat var eleverna mycket duktiga på engelska. Jag upplevde också att jag kom dit med en väldigt svensk mentalitet om ordning och reda och noggrann planering, medan de har en mer avslappnad mentalitet där. De tänker att allt löser sig. När jag släppte förväntningar och ändrade tankesätt så föll allt på plats.

Bizkayabron

 

Vilka likheter och olikheter upplevde du jämfört med att göra VFU i Sverige?

 

Jag upplevde att lärare har en mer auktoritär roll i den baskiska skolan än vad de har i den svenska skolan. Både elever och föräldrar ser upp till och respekterar läraren. Till exempel var det totalt mobilförbud på skolan vilket aldrig ifrågasattes. Jag såg inte en enda elev med mobil, som lärarvikarie i Sverige har jag upplevt att användning av mobil under lektioner är ett stort problem.

I den baskiska skolan var läromedel väldigt viktiga, det präglar hela undervisningen. Varje ämne har sin egen lärobok med lärarhandledning som läraren går efter. Under lärarutbildningen på Stockholms Universitet har vi ständigt fått höra att vi ska ställa oss kritiska till läromedel.

Den baskiska skolan förvaltar sin baskiska kultur och är väldigt stolta över den. Undervisningen är huvudsakligen på baskiska. Vid högtider sjunger och dansar eleverna traditionella baskiska sånger och danser. Detta kan ibland få ta mer plats än den ordinarie undervisningen

För mig var den baskiska skolan väldigt olik den svenska skolan och det är svårt att hitta några självklara likheter. Men det är klart att en del pedagogiska metoder kändes igen. EPA-metoden användes flitigt under lektionerna, även glasspinnemetoden för att fördela ordet jämt bland eleverna.
 

Hur bodde du?

Jag ordnade eget boende via AirBnB eftersom jag ville bo nära skolan. Jag bodde inneboende hos en spansk kvinna i min ålder. Vi kom jättebra överens trots att hon inte pratade engelska och min spanska var väldigt begränsad. Jag utvecklade dock mina spanskakunskaper så pass mycket att jag tillslut kunde använda lite spanska i skolan.
 

Vilka erfarenheter tar du med dig?

Jag fick en ny syn på kommunikation och insåg att mitt intresse för språk och språkinlärning var större än jag trodde. Jag fick också en ny syn på lärobokens roll i klassrummet. Detta kommer först och främst prägla mina självständiga arbeten. Men jag kommer även ta med mig mitt språkinlärningsintresse till klassrummet eftersom jag vet att vi står inför en utmaning med de elever som nyss har anlänt till Sverige och behöver lära sig svenska. Jag känner att SVA är något jag skulle vilja arbeta mer med i framtiden.

Casco Viejo

 

Vad var det bästa med att göra VFU i Bilbao?

Allt! Hela min vistelse var fantastisk! Jag lärde mig så mycket om mig själv som lärare, men också som person. Jag växte i min lärarroll och började lita mer på min förmåga. Ibland utsattes jag för situationer där jag hade svårt att kommunicera. Några av de allra yngsta eleverna hade lägre nivå på sin engelska, men de var så modiga och försökte prata med mig med en blandning av spanska, engelska och kroppsspråk och tillslut förstod vi varandra. Det var fantastiskt att uppleva.
 

Till sist, vilka råd vill du ge till framtida studenter som funderar på att göra VFU III utomlands?

Planera långt i förväg. Sök stipendium och boende tidigt. Kolla om det behövs några särskilda visum. Om du inte kan språket, lär dig några fraser. När du väl är där så håll ett öppet sinne, ha tålamod och lita på din egna förmåga.