Naturvetenskapligt ämne som huvudämne

Kursnamn Kurskod Hp Datum
Verksamhetsförlagd utbildning III UM8044 15 31/8-2/11
Självständigt arbete (fortsätter T10) UM9103 30 3/11-15/1
Naturvetenskapsämnenas didaktik B UM8030 7,5 3/11-15/1

 

Matematik som huvudämne

Kursnamn Kurskod Hp Datum
Verksamhetsförlagd utbildning III UM8044 15 31/8-2/11
Självständigt arbete (fortsätter T10) UM9102 30 3/11-15/1

Matematikämnets didaktik B

UM8031 7,5 3/11-15/1

 

Alla kurser under termin 9 är på avancerad nivå.

Om du läser mot årskurs 7-9 och avser att totalt läsa 270 hp, kontakta studievägledare för studiegång.