Studiegång

Termin 1
Hösttermin

BL2022 Faunistik, 5hp

BL2020 Vetenskaplighet och evolutionärt tänkande 5 hp

BL2016 Fysiologi, 15 hp

Termin 2
Vårtermin
MM2001 Matematik I, 30 hp
Termin 3
Hösttermin

MM5010 Matematik II - Analys, del A, 7,5 hp

MM5011 Matematik II - Analys, del B, 7,5 hp

MM5013 Matematik II - Algebra och kombinatorik, 7,5 hp

MM5012 Matematik II - Linjär algebra, 7,5 hp

Termin 4
Vårtermin

BL2018 Cell- och molekylärbiologi, 15 hp

BL2023 Organismernas mångfald och fylogeni, 15 hp
BL2021 Floristik, 5hp
 

Termin 5
Hösttermin

BL4019 Ekologi 15 hp

6008 Biologi, självständigt arbete, 15hp (om ditt huvudämne är biologi) eller valbar kurs biologi 15 hp (om matematik är ditt huvudämne).

Termin 6
Vårtermin

Om matematik är ditt huvudämne ska du läsa enl följande:

MM6004 Självständigt arbete i matematik, 15 hp

MM4004 Geometri och programering för lärare i matematik, 7,5 hp

MT1011 Sannolikhetslära och statistik 7,5 hp

Om biologi är ditt huvudämne ska du läsa enl följande:

Valbara kurser i matematik, om totalt 15 hp.

MM4004 Geometri och programering för lärare i matematik, 7,5 hp

MT1011 Sannolikhetslära och statistik 7,5 hp

 

 

Kurserna termin 1-6 är på grundnivå.