Grundlärarprogrammet 4-6 - reguljära

 

Kursnamn Kurskod Hp Datum
Skolan i samhället

UCG30K

15 21/1-25/3
 
Verksamhetsförlagd utbildning I

UM2320

7,5 26/3-3/5
Matematik för grundlärare årskurs 4-6 II. Geometri

UM4041

7,5 6/5-7/6

 

 

Grundlärarprogrammet 4-6 - profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning 

 

Kursnamn Kurskod Hp Datum
Skolan i samhället UCG31K 15 21/1-25/3
 
Verksamhetsförlagd utbildning I UMT232 7,5 26/3-3/5
Matematik för grundlärare årskurs 4-6 II. Geometri UMT441 7,5 6/5-7/6