Kursnamn

Kurskod Hp

Självständigt arbete, I (NV)

UM6008 15

alternativt
Självständigt arbete, I (MA)

UM6009  "

alternativt
Självständigt arbete, I (SO)

HV46SG  "

alternativt
Självständigt arbete, I (Språk)

USX14G  "
Matematik för grundlärare åk 4-6, III UM4044 15