Kursnamn Kurskod Hp Datum
Specialpedagogik UQ002K 7,5 2/9-2/10
Utvärdering och utvecklingsarbete i undervisning och skola UCG20K 4 3/10-18/10
Framträdande och retorik NSNK03 3,5 21/10-1/11
Ämnesdidaktik läroplansteori betyg och bedömning UM7104 15 4/11-17/1