Terminstid: 200113-200609

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i Kompletterande Pedagogisk Utbildning för forskarutbildade. Läses denna termin vid ett senare tillfälle kan andra tider och kurser komma att gälla.

 

Kursnamn &  lärosäte Kurskod Hp
Programintegrerande kurs /KTH LT1026 1,5

Ämnesdidaktik läroplansteori betyg och bedömning /SU

UM7101 10
Sociala relationer och ledarskap /KTH LT1024 7,5
Teorier om lärande och individens utveckling /SU DIG11K 5
VFU I /KTH LT1027 12

 

Under termin 1, vårtermin, läser du totalt 35,5 högskolepoäng.