tentamensbild
 
 

Tentamensanmälan

Alla som ska skriva tentamen/omtentamen måste anmäla sig via www.student.ladok.se senast en vecka innan tentamensdatum (se datum nedan). Observera! Har du inte anmält dig får du inte skriva tentamen. 

 

Särskilt stöd vid tentamen

Första gången du läser en kurs på MND ska du lämna intyg om rekommenderat särskilt pedagogiskt stöd till studievägledningen. Läs mer om särskilt pedagogiskt stöd på Studentavdelningen.

Det är därefter viktigt att du inför varje tentamen/omtentamen meddelar kursadministrationen att du har behov av särskilt stöd. Du gör detta genom att maila till kursadministration@mnd.su.se. Vi måste ha ditt mail senast tre veckor före tentamen/omtentamen. Observera att du inte ska skicka med en kopia på ditt intyg.

Mailet ska innehålla:

  • Namn och personnummer
  • Kurskod och tentamensdatum
  • Vilket stöd du har behov av, t ex om du behöver sitta i en mindre grupp under skrivningen
  • Om du har behov av ett resursrum ska du också ange vilket resursrum du bokat
    (du ansvarar alltid själv för att boka resursrum)

 

Utlämning av tentamen

Du måste kunna visa upp en giltig ID handling när du hämtar ut din tentamen. Alla studenter hämtar sin egen tentamen. 

Utlämning av tentamen görs i rum P461d.

Ordinarie utlämningstider

  • Måndagar och tisdagar, kl. 13.00-14.00
  • Torsdagar, kl. 10.00-11.00

På skärtorsdagen den 18/4 samt annandag påsk den 22/4 sker ingen utlämning av tentamen.

Kontakt tentamensadministratör

 

Tider för tentamen i kurser inom lärarprogrammet


OBS! Ta med dig giltig legitimation till tentamen!

 

Matematik för grundlärare årskurs 4-6, I: Taluppfattning och aritmetik, kurskod UM2301/UMT231
Datum för tentamen/omtentamen är den 3 april 2019 (webbanmälan 7 mars - 27 mars). OBS! Det enda material du får ha med dig till den skriftliga tentamen i UM2301 är skrivverktyg så som pennor, sudd, linjal och liknande. Inga anteckningar eller böcker får alltså tas med. 

Matematik för grundlärare årskurs 4-6, II: Geometri, kurskod UM4041 (DEL I)
Datum för tentamen/omtentamen är den 29 maj 2019 (webbanmälan 6 maj - 22 maj). OBS! Anmälan krävs till både DEL I och till DEL II om du vill skriva hela tentamen.

Matematik för grundlärare årskurs 4-6, II: Geometri, kurskod UM4041 (DEL II)
Datum för tentamen/omtentamen är den 29 maj 2019 (webbanmälan 6 maj - 22 maj). OBS! Anmälan krävs till både DEL I och till DEL II om du vill skriva hela tentamen.

Matematik för grundlärare årskurs 4-6, III: Algebra, sannolikhet, statistik, samband och förändring, kurskod UM4044
Datum för tentamen/omtentamen är den 14 maj 2019 (webbanmälan 26 mars - 7 maj). Nästa tentamen är den 20 augusti.

Naturvetenskap och teknik för grundlärare år 4-6, kurskod UM3106 (moment 1)
Datum för tentamen/omtentamen är 8 april 2019 (webbanmälan 21 februari - 1 april). Nästa tentamen är 10 maj 2019.

Matematik II för grundlärare årskurs F-3: Taluppfattning och aritmetik, kurskod UM2202  
 

Matematik II för grundlärare årskurs F-3: Geometri, mätning och taluppfattning, kurskod UM2204/UM22UU
Datum för tentamen/omtentamen är den 20 mars 2019 (webbanmälan 28 januari - 13 mars). Nästa tentamen ges den 3 juni 2019 (webbanmälan 25 april - 27 maj).

Matematik III för grundlärare årskurs F-3: Statistik, sannolikhet, algebra samt samband och förändring kurskod UM5103
Datum för tentamen/omtentamen är den 7 maj 2019 (webbanmälan 8 - 30 april).

Matematik IV för grundlärare årskurs F-3: Statistik, sannolikhet och algebra kurskod UM5101
Datum för tentamen/omtentamen är den 7 maj 2019 (webbanmälan 8 - 30 april).

Matematik och lärande för årskurs F-6: kurs inom ULV-projektet, UM36UU (moment 1)
Datum för tentamen/omtentamen är 4 juni 2019 (webbanmälan 1 februari - 28 maj). OBS! Inga andra hjälpmedel än miniräknare och ordbok/lexikon är tillåtet.

Naturvetenskap och teknik för grundlärare årskurs 4-6 - kurs inom ULV-projektet, kurskod UM32UU (moment 1)
Datum för tentamen är den 8 april 2019 (webbanmälan 21 januari - 1 april).
 

Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år: mönster och samband, kurskoder UM2024/UM20UU/UM20VU
Datum för tentamen är (datum kommer senare).

Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet

Här kan du läsa om vilka regler som gäller vid salstentamen, hemtentamen och laborationer.

Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet

Obs! Det är inte tillåtet för barn att medfölja vid tentamen på MND.

Anonyma tentamina

Du har möjlighet att skriva anonym tentamen vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.