ULV

Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

ULV-projektet är ett regeringsuppdrag som erbjuder kompletterande utbildning för personer med utländsk lärarexamen. Utbildningen leder till en svensk lärarexamen och därmed ökar den möjligheterna för de utländska lärarna att få tillsvidaretjänst inom svensk skola.

Information om kurser inom ULV som ges av Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik se:

Läs mer

Lärare i arbete

Utländska lärare får jobb efter kompletterande utbildning

Nästan alla som tar ut en svensk lärarexamen via projektet ULV, Utländska lärares vidareutbildning, får lärarjobb efter examen. – Jag är mycket glad över att kunna visa att projektet är lyckat och att så många lärare har kunnat komma tillbaka till det yrke de har utbildning för, säger Åsa Cornelius, tidigare nationell samordnare för ULV-projektet.