Som student utbildas du i nära kontakt med skolan och deltar aktivt i det pedagogiska arbetet. När du påbörjar din lärarutbildning kommer du att få en placering för din VFU.

Registerutdrag för VFU

Riksdagen har beslutat (SFS 2008:53) att från och med 1 april 2008 ska lärarstudenter och deltagare i kommunal vuxenundervisning, som inom utbildningen genomför VFU, genomgå en registerkontroll. Denna kontroll ska göras för att öka barns och ungdomars skydd och minimera riskerna för att de utsätts för kränkningar av personer som arbetar inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg.

Ansökningsblankett för utdrag ur belastningsregistret finns på Polisens webbplats, www.polisen.se.

VFU-portalen

Här kan du som lärare och anställd se schema för VFU-kurser och information om dina studenters VFU-placering.

VFU-handboken

Information till  studenter, lärare och handledare inom verksamhetsförlagd utbildning.

VFU-portfölj

I VFU-portföljen ser du som student din placering och kontaktuppgifter till kommunen. Här dokumenterar du dina erfarenheter under din VFU och får respons från din VFU-handledare och din VFU-kurslärare.